Skip to content

Fakta om Alta

Alta er en by som ligger i tidligere Finnmark fylke. Byen har pr. 1. januar 2021 hele 20.847 innbyggere, og er med det Finnmarks største by. Alta har hatt sterk folkevekst, spesielt fra siste halvdel av 1980-årene. Alta er blant annet kjent for Altaelva, Altaskiferen og Nordlyset, derav navnet Nordlysbyen Alta.
 
Skole og barnehage
Her finner du UIT (Norges arktiske universitet), videregående skole, et rikt handelstilbud og et godt utviklet barnehagetilbud.
 
Kultur og idrett
I byen finnes mange idrettslag og arrangerer årlig mange idrettsarrangementer og kulturarrangementer. Her kan nevnes Alta Live, Altaturneringen, Finnmarksløpet og Offroad Finnmark.
 
Natur

Alta ligger innerst i Altafjorden og grenser mot Finnmarksvidda. De høyeste fjellene her er Haldde ved Kåfjord (1149 moh). Frodige daler og en rik furuskog kjennetegner byen. Altaelva er en av verdens beste lakseelver og her finner vi også Nord-Europas største canyon.

Klima
Klimaet er kontinentalt; tørt og varmt om sommeren, kaldt om vinteren, og nedbøren er liten. Om vinteren blåser det oftest utfallsvind, oftest fra sørvest–sørøst, og bidrar til at det meste av Altafjorden holdes isfri. Høyeste midlere mai-temperatur ble målt i 2013 med 8,5°C. Minst januar-nedbør kom i 2014 med 3,7 millimeter. Mest oktober-nedbør kom i oktober 2013 med 85,6 millimeter. Alta har 63 dager i året med midnattssol.

Samferdsel
Alta er et viktig kommunikasjonssenter. E6 gir forbindelser til Kirkenes og Hammerfest, Kautokeino og til det finske og svenske veinettet via riksvei 93. Øksfjord har hurtigruteanløp og hurtigbåtrute til Hammerfest og den øvrige del av kommunen. Det er fergeforbindelse Øksfjord–Hasvik. Alta lufthavn hører til stamrutenettet Oslo–Kirkenes og har flere anløp daglig. Flyplassen er planlagt utvidet med forlenget rullebane.